Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2011

inthewooditshiding
Faceci...
Żyć z Wami - trudno
Żyć bez Was - trudno

No i.... trudno!
— Me
Reposted fromfreshness freshness
inthewooditshiding
Nie jest lepiej.
Nie?
Nie.
Rozluźnia się, wygląda normalnie.
Chcę zostać sam.
John, samotność nie przyniesie ci nic dobrego.
Chcę zostać sam.
Lepiej być wśród ludzi. Wtedy mniej boli.
Skąd wiesz?
Wiem.
Nie wiesz.
Zaufaj mi, wiem.
John patrzy na mnie, patrzy na kołdrę.
No chodź, idziemy.
Spogląda na mnie.
Bardzo boli, James.
Wiem.
Chciałbym, żeby przestało.
Znam to uczucie.
I co robisz?
Radzę sobie z nim i mam nadzieję, że pewnego dnia nie będę musiał.
— James Frey, "Milion małych kawałków"
Reposted fromhazy hazy
inthewooditshiding
Też tak masz ? Słyszysz czasem jak pęka Ci serce... ?
Reposted fromcharming charming
inthewooditshiding
Reposted fromverena-i-p verena-i-p
inthewooditshiding
4071 e38e 500
Reposted frombisia bisia
inthewooditshiding
4093 d91e
Reposted fromcharming charming
inthewooditshiding
4204 29c8
Reposted fromcharming charming
inthewooditshiding
-jak ci minął weekend?
-leżałam w łóżku i płakałam.
-czemu
-bo nie miałam siły oddychać.
— J. i M.
Reposted fromjnna jnna
inthewooditshiding
lost control, again
Reposted fromdesinteressement desinteressement
inthewooditshiding
jak już jesteś, to weź zostań
Reposted fromwspomnieniova wspomnieniova
inthewooditshiding
4277 584e
Reposted fromcharming charming
inthewooditshiding
4281 ac9a 500
inthewooditshiding
4283 c32b
inthewooditshiding
4292 bb7a
Reposted fromnameherhope nameherhope
inthewooditshiding
4366 c1d2
Reposted fromcrystallineeyes crystallineeyes
inthewooditshiding
Przyjaciel to ktoś, przy kim mogę głośno myśleć.
— Ralph Waldo
Reposted fromSzymonyeee Szymonyeee

September 25 2011

inthewooditshiding
Reposted fromhaptas haptas
inthewooditshiding
Reposted frommorgana morgana
inthewooditshiding

Hello
Is it me you're looking for? 
I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted
And my arms are opened wide
'Cause you know just what to say 
And you know just what to do
And I want to tell you so much
I love you
— Lionel Richie
Reposted fromBlackkRose BlackkRose
inthewooditshiding
Przez ciszę i wrzask, potykam się, gdy kredką podkreślam swoją niepewność
— Myslowitz
Reposted fromprzewidywalne przewidywalne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl